Projektová a inženýrská činnost

Nabízíme vypracování stavebních projektových dokumentací pod vedením zkušených autorizovaných inženýrů, v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a to v požadovaném stupni včetně zásadních detailů a výpisu prvků. Součástí projektových dokumentací jsou rovněž vyjádření o existenci sítí. Dále na žádost investora zajišťujeme statické posudky, Požárně bezpečnostní řešení stavby a Stanoviska příslušných Hasičských záchranných sborů. Dle potřeby zajišťujeme také vypracování položkových rozpočtů a autorský dozor nad realizacemi našich projektů.

Dále zajišťujeme vypracování ostatních přidružených profesí – zdravotechniky, plynoinstalací, topení a regulace, elektroprojekty.

V poslední době se firma zaměřuje na návrh řešení aplikací solárních kolektorů, a to jak u rodinných domů, tak bytových i komerčních objektů.

Jelikož jsme mimo jiné již vypracovali stovky projektů spolu s energetickými dokumenty na realizaci úsporných opatření (zateplení, výměna oken,…) pro bytové domy, v posledních měsících se snažíme nacházet vhodná a účinná řešení regulace otopných systémů, aby skutečně došlo k očekávaným úsporám.

Na přání zákazníka (investora či stavební realizační firmy) jsme připraveni vyřídit stavební povolení, zprostředkovat financování, případně požádat o dotace, které jsou v daném období otevřené.

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

4. 5. 2015
Nová zelená úsporám 2015 - 2. výzva pro rodinné domy

Od 15.5.2015 budou moci opět zájemci o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015 podávat své žádosti. Pro rodinné domy je alokováno 600 mil. Kč. Přijímání žádostí bude ukončeno vyčerpáním finančních prostředků nejpozději však do 12:00 hod 31.10.2015.

Více aktualit