Poradenské informační středisko Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)

Dotace PANEL a SFŽP – dotace ZELENÁ ÚSPORÁM pro bytové domy

Jsme oficiální Poradenské a informační středisko Státního fondu rozvoje bydlení (č. 27 v Seznamu PIS) pro regeneraci bytových domů s oprávněním vystavovat „Stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí podpory v programu PANEL“. Tato stanoviska byla také vystavována pro bytové domy, které žádaly dotaci z programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Bližší informace ohledně probíhajících programů, včetně podmínek lze najít na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení www.sfrb.cz, případně na stránkách Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz.

Pro prošetření a následném vystavení potvrzení „Stanoviska…“ je potřeba předložit:

  • projektovou dokumentaci navrhované opravy domu
  • položkový rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na činnosti, které jsou v rámci programu podporovány
  • doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu byl poskytnut úvěr
  • v případě domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav, u kterých je oprava prováděna změnou stavby podle stavebního zákona nebo větší změnou dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření s energií, též zprávu o energetickém auditu a průkazu energetické náročnosti budovy.

Informace o chystaných dotačních programech naleznete v aktualitách.

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

4. 5. 2015
Nová zelená úsporám 2015 - 2. výzva pro rodinné domy

Od 15.5.2015 budou moci opět zájemci o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015 podávat své žádosti. Pro rodinné domy je alokováno 600 mil. Kč. Přijímání žádostí bude ukončeno vyčerpáním finančních prostředků nejpozději však do 12:00 hod 31.10.2015.

Více aktualit