Informace o společnosti

Společnost ENERGO-STEEL spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako expertní firma pro hodnocení velkých energetických zařízení, a to nejdříve ve spolupráci s odbornou britskou firmou ERA Technology Ltd. z hlediska posuzování zbytkové životnosti komponent těchto energetických zařízení – turbín, potrubí, kotlů (např. elektrárny NH a.s., ENERGETIKY Třinec atd.). Dále spolupracovala s americkou firmou GILBERT/COMMONWELTH, INC. READING na projektech „Redukce emisí a prodloužení životnosti zařízení v elektrárně TŽ Třinec“ a „Redukce emisí a prodloužení životnosti zařízení v teplárně Nové huti Ostrava“. Později se firma v rámci mezinárodního projektu US AID stále více přesouvala do oblasti posuzování tepelných ztrát budov, zejména škol, hospodářských budov, atd., jež vyústilo k získání oprávnění České energetické agentury vypracovávat energetické audity.

V únoru roku 2002 pak společnost ENERGO-STEEL spol. s r.o. získala jako jeden z prvních oprávnění (poř. č. 7) provádět energetické audity podle zákona 406/2000 Sb. Patří tedy v regionu k jedné z nejstarších auditorských firem se stovkami provedených energetických posouzení. V roce 2008 jako jedna z prvních obdržela firma oprávnění k vypracovávání průkazů energetické náročnosti budov podle § 6a zákona 406/2006 Sb. a vyhl. 148/2007 Sb.

V této době se aktivita firmy také zaměřovala na moderní způsoby vytápění s využitím obnovitelných zdrojů (tep. čerpadla, kotle na sypkou biomasu). Jako jedna z prvních vyprojektovala a realizovala rekonstrukce kotelen několika zemědělských podniků s využitím kotlů spalující odpadní obilí a jinou sypkou biomasu.

V daném období se firma ENERGO-STEEL spol. s r. o. stala Poradenským a informačním střediskem (PIS) Státního fondu rozvoje bydlení pro revitalizaci panelových bytových domů s právem vystavovat Stanoviska pro poskytnutí podpory v programu PANEL a dotaci ZELENÁ ÚSPORÁM.

Dále byla firma mnoho let Energetickým, konzultačním a informačním střediskem (EKIS) Ministerstva průmyslu a obchodu (dříve ČEA MPO).

Společnost ENERGO-STEEL spol. s r.o. v průběhu posledních 15 letech zorganizovala pod záštitou Města Ostravy, MPO, ČEA, SFŽP, MŽP aj. desítky seminářů, celostátních konferencí (včetně výstav) např. OSTRAVA-ENERGO, na téma energetická politika, energetické úspory, moderní vytápění, obnovitelné zdroje atd.

V průběhu let na základě požadavků investorů a spolupracujících firem jsme naši činnost rozšířili o stavební projekční činnost. Záměrem bylo a je zákazníkovi nabídnout komplexní službu a vyeliminovat případné nesoulady mezi projekty a energetickými výpočty. Toto se nám (i našim zákazníkům) nejvíce osvědčilo při dotaci Zelená úsporám. Součástí projektových dokumentací je také vyjádření o existenci sítí. Na žádost zákazníka vyřizujeme stavební povolení i dotace. S  interními a externími spolupracovníky zajišťujeme dále projekty z oblasti elektro a TZB, včetně rozpočtů. V poslední době se naše činnost rozšiřuje do oblasti projektování a realizace soustav solárních kolektorů a úspor tepla vyregulováním otopných soustav.

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

1. 2. 2022
Nová zelená úsporám 2021+

Dne 12.10.2021 byl zahájen příjem žádostí do nový výzvy NZU, které je tentokrát kromě pro rodinné domy otevřena také pro bytové domy i mimo Prahu. Ukončení příjmu žádostí dle Výzvy je 30.6.2025. Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1.1.2021.

Více aktualit