Průkaz energetické náročnosti budovy

Definice dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění:

 

Energetická náročnost budovy je vypočtené množství energie pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.“

Průkazem energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.“

 

Metoda výpočtu energické náročnosti budovy spolu se vzorem průkazu je popsána ve vyhlášce č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov v platném znění.

Průkaz ENB tvoří protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti. Klasifikační třídy A až G se stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla.

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PENB

Grafické znázornění PENB

 

POVINNOSTI PLNĚNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

 

VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV

Splnění energ. náročnosti budovy podle § 6 odst. 1 vyhlášky se dokládá průkazem ENB

 

úroveň energ. náročnosti budov  
začátek platnosti velikost energ. vztažné plochy
nákladově optimální úroveň 1.ledna 2013
od 50 m2
s téměř nulovou spotřebou energie 1.ledna 2018 od 1500 m2

1.ledna 2019 od 350 m2

1.ledna 2020 od 50 m2

 

Pro novostavby, jejichž vlastníkem a je uživatelem je orgán veřejné moci nebo zřízený orgánem veřejné moci, platí termíny:

úroveň energ. náročnosti budov začátek platnosti velikost energ. vztažné plochy
nákladově optimální úroveň 1.ledna 2018
s téměř nulovou spotřebou energie 1.ledna 2016 od 1500 m2
1.ledna 2017 od 350 m2
1.ledna 2018 od 50 m2

 

Součástí průkazu ENB je i posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti tzv. alternativních systémů dodávek energie.

 

REKONTRUKCE BUDOV

V případě větší změny dokončené budovy (změna na více jak 25% celkové plochy obálky budovy) je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni splnit energetickou náročnost budovy podle § 6  odst. 2 vyhlášky. Průkaz ENB obsahuje jak splnění požadavku ENB na nákladové optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a technické systémy, tak posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a stanovení doporučených opatření pro snížení ENB.

 

Kdy vzniká povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti?

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen si opatřit průkaz ENB:

A)     Při výstavě nových budov a při větších změnách dokončených budov

B)     U budov užívané orgánem veřejné moci

od 1. července 2013 pro budovy s celkovou energ. vztažnou plochou větší než 1 500 m2

od 1. července 2015 pro budovy s celkovou energ. vztažnou plochou větší než 250 m2

C)     Při prodeji a pronájmu budovy

D)     Při prodeji ucelené části budovy nebo jednotky

E)     Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelená části budovy nebo jednotky

V případě, že vlastník jednotky po písemném vyžádání neobdrží průkaz ENB, může jej při prodeji a pronájmu nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Průkaz ENB se neopatřuje v případě prodeje nebo pronájmu u budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

 

U kterých budov není povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti?

Povinnost opatřit si průkaz energ. náročnosti budov není:

-          u budov s celkovou ener. vztažnou plochou menší než 50 m2

-          u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci

-          u budov navrhovaných a užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely

-          u staveb pro rodinnou rekreaci – pokud spotřeba energie je nižší než 25% roční spotřeby energie

-          u průmyslových provozů, provozoven a zem. budov se spotřebou energie do 700 GJ/rok

-          u dalších objektů uvedených v § 7 odst. 5 zákona

 

Jak dlouho platí průkaz energetické náročnosti?

Průkaz platí 10 let ode dne vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy nebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v dané budově.

 

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

1. 2. 2022
Nová zelená úsporám 2021+

Dne 12.10.2021 byl zahájen příjem žádostí do nový výzvy NZU, které je tentokrát kromě pro rodinné domy otevřena také pro bytové domy i mimo Prahu. Ukončení příjmu žádostí dle Výzvy je 30.6.2025. Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1.1.2021.

Více aktualit