Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy je energetický dokument, který je definovaný ČSN 73 0540-2:2011 a obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy a její grafické vyjádření. Součástí energetického štítku obálky budovy je protokol k energetickému štítku obálky budovy, který obsahuje základní soubor údajů popisujících tepelné chování budovy a jejich konstrukcí. Je tedy zřejmé, že tento dokument vypovídá pouze o vlastnostech obálky budovy, přesněji řečeno o souhrnu všech stavebních konstrukcí, které oddělují objekt od venkovního, popř. nevytápěného prostředí. Energetický štítek obálky budovy bývá často mylně zaměňován s průkazem energetické náročnosti budovy, jehož výstupem je „podobný štítek“, který však hodnotí energie potřebné pro provoz objektu (vytápění, ohřev teplé vody, chlazení, větrání, osvětlení).

Energetický štítek obálky budovy a protokol k energetickému štítku obálky budovy je součástí energetického auditu budovy zpracovaného podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Příklad grafické podoby energetické štítku obálky budovy

Příklad grafické podoby energetické štítku obálky budovy

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

4. 5. 2015
Nová zelená úsporám 2015 - 2. výzva pro rodinné domy

Od 15.5.2015 budou moci opět zájemci o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015 podávat své žádosti. Pro rodinné domy je alokováno 600 mil. Kč. Přijímání žádostí bude ukončeno vyčerpáním finančních prostředků nejpozději však do 12:00 hod 31.10.2015.

Více aktualit