Aktuality

Stránky:   1 2 3  

Program úvěrů na opravy bytových domů startuje

2. 1. 2013

Od 11. ledna 2013 bude Státní fond rozvoje bydlení přijímat žádosti do programu nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Žádost mohou podávat vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví, tedy jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ.

Pokračování článku

Nová Zelená úsporám

28. 11. 2012

Nová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelené úsporám. V letech 2013 až 2020 bude poskytovat finanční podporu pro rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu. Podle výnosů z aukcí emisních povolenek se počítá až s 28 miliardami korun.

Pokračování článku

Nová zelená úsporám: Miliardy na úspory pro české domácnosti

27. 11. 2012

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil další dotační program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Pokračování článku

Vliv energetického vyhodnocení na cenu nemovitosti ve vazbě na průkaz energetické náročnosti a cena průkazu

22. 11. 2012

Při koupi nemovistosti hraje dojem větší roli než si kupující připouští. Lze předpokládat, že průkaz energetické náročnosti ovlivní i dojem z prodávané nemovitosti. Cena průkazu zpracovávaného v kanceláři podle dodaných podkladů je minimálně 6 000 Kč. U bytových domů s více jak 12 byty lze cenu odhadnout na 2 000 Kč/byt.

Pokračování článku

Pokračování programu Zelená úsporám

13. 11. 2012

Zástupce SFŽP informoval o zásadní změně oproti původní verzi ZÚ. Podpora bude určena pouze na provedení komplexních opatření. Dílčí opatření a samostatné výměny stávajících zdrojů za OZE již podporovány nebudou.

Pokračování článku

Nový design webových stránek

12. 11. 2012

Dnes jsme spustili nový design našeho webu

Pokračování článku

Nástupce Zelené úsporám bude brzy oznámen

2. 11. 2012

Mělo by jít opět o přímé dotace podporující komplexní opatření na snížení energetické náročnosti a na výstavbu pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie. Program bude určen na budovy pro bydlení a na budovy občanské vybavenosti. Financován bude z aukcí emisních povolenek.

Pokračování článku

Vyhlášení 3. výzvy k příjmu žádostí v rámci dotačního programu na Ekologizaci kotlů.

1. 11. 2012

Moravskoslezský kraj a MŽP vyhlašují 3. společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu Moravskoslezského kraje a MŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskloslezském kraji.

Pokračování článku

Novela zákona č. 406/2000 Sb.

3. 10. 2012

Kdo bude povinen od 1.1.2013 nechat zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Pokračování článku

JESSICA nahradí původní program Panel

2. 10. 2012

Finanční nástroj JESSICA nahradí původní program Panel a na místo slevy k bankovnímu úroku bude poskytovat přímo nízkoúročené úvěry. V pilotním čerpání budou moci o tyto úvěry žádat vlastníci bytových domů na území měst s Integrovanými plány rozvoje měst.

Pokračování článku

Stránky:   1 2 3  

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

1. 2. 2022
Nová zelená úsporám 2021+

Dne 12.10.2021 byl zahájen příjem žádostí do nový výzvy NZU, které je tentokrát kromě pro rodinné domy otevřena také pro bytové domy i mimo Prahu. Ukončení příjmu žádostí dle Výzvy je 30.6.2025. Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1.1.2021.

Více aktualit