Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Aktuální harmonogram výzev na rok 2016 z dotačního programu OPPIK naleznete ZDE.

 

Dne 2.6.2015 byl na internetovývh stránkách Czechinvestu zveřejněn dokument ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA I, který čtenáře informuje o vyhlášení první výzvy programu podpory Úspory energií v tomto programovém období. V rámci "Připojených souborů" tohoto dokumentu je možno najít jak plné znění Výzvy I, tak i doplňující přílohy.

Datum vyhlášení výzvy:                         červen 2015

Období příjímání žádostí o podporu:

předběžné žádosti:                                 od 1. červene 2015 (12h)  do srpna 2015

plné žádosti:                                           od září 2015  do ledna 2016

Cílem programu 3.2 je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude

přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020.

Podporovanými aktivitami jsou:

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace,

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED),

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy,

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Cílovou skupinou jsou malé, střední i velké podniky. Typy podporovaných právních forem:

  • · Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
  • · Veřejná obchodní společnost – v.o.s.
  • · Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
  • · Komanditní společnost – k.s.
  • · Akciová společnost – a.s.
  • · Družstvo (vyjma Bytového družstva)
  • · Výrobní družstvo
  • · Zemědělský podnikatel
  • · Evropská společnost

Míra podpory u projektu

a) Je-li Příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.

b) Je-li Příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

c) Je-li Příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.

Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek)

a) Je-li Příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.

b) Je-li Příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

c) Je-li Příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

4. 5. 2015
Nová zelená úsporám 2015 - 2. výzva pro rodinné domy

Od 15.5.2015 budou moci opět zájemci o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015 podávat své žádosti. Pro rodinné domy je alokováno 600 mil. Kč. Přijímání žádostí bude ukončeno vyčerpáním finančních prostředků nejpozději však do 12:00 hod 31.10.2015.

Více aktualit